X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

حرف دل ...

حرف دل

عشق با روح شقایق زیباست
عشق با حسرت عاشق زیباست
عشق با نبض دقایق زیباست
عشق با زهر حقایق زیباست
عشق با
در حسرت دیدار تو بودن زیباست