حرف دل ...

دلم این روزا گرفته

دلم این روزا گرفته
زدست دوره زمونه
***
گاهی وقتا می پرسم من
که چرا توسینه ما
***
قلبی از جنس بلوره
چر جنس قلب ما از سنگ نیست
***
تا به این سادگی ها
نشه شکست قلب مارو
***
آره دل دار آره هم دم
اگه هیچ ضعفی نباشه
***
اولیش قلب مایه
که با یه سنگ کوچولو
***
از دست یه آدم خرد
میشکنه به سادگی
***
فرقی هم نداره ای گل
که کی باشه اون آدم خرد
***
مهم اینه که
دلبستی به اون آدم خرد
***
میشکنه به سادگی دل
آخه جنسش ازبلوره
***

سلام دلی چیه بازم  اینجا رو کردی غم کده
بی خیال باب روزگار به کی وفا کرده که به تو نکرده شاد باش
بای