X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

حرف دل ...

حرفی از دیروز

می سوزم از فراقت روی از جفا بگردان          هجران بلای ما شد یا رب بلا بگردان
منبع : www.Persian-Star.org
روزگاری روز گارم پر ز احساس غرور

روزگاری روزگارم پر ز ارمشو نور

روزگاری روزگارم صاف همچون اینه

روزگاری روزگارم پاک همچون قلب تو

روزگاری روزگارم شاد از جام الست

روزگاری روزگارم غیر از این ایام بود
منبع : www.Persian-Star.org
اگر ان طایر قدسی به برم باز اید       عمر بگذشته به پیرانه سرم باز اید