X
تبلیغات
زولا

حرف دل ...

هرچه باشد این هم سهم ماست از زندگی!!!!!

کاش قلبم درد پنهانی نداشت

امروز یه روز دیگس یکی از اون روزا که هیچ قت دوست نداشتم چشمم به جمالش کور گردد ولی مثل اینکه این ارزوی محال است و باید در این گیر و دار امتحانات میزبان همچین روز نحسی باشم ایراد نداره این نیز بگذرد