حرف دل ...

پر برف است امروز

پر برف است امروز
پشت دوش شانه احساس من
پر سرمای دلم
آنسوی مرز تپش های دو چشم
راستی قلب تو با برف چه حسی دارد؟
پولک سر دلش را به کدامین سفرت باخته ای ؟
یادگاری چه برایت داده تا عاشق شوی ؟
عاشق سرمای او
کنج قطب انتظار
دست تنها
پارویی از رنگ غم
زندگیمان پر برف
پر آدم برفی
پر از باران اشک
خاطره می سازد
برف می بارد و برف
منم و شانه مهر
غربت سرد دو بال عاشق
تن و ذهنم ابریست
کوچه هایم برفیست
می روم تا به کسی اندیشم
رد پایش پیداست
پشت پیچ خاطرات دل من
دست در دست نگاه عاشق
عاشق است این دل من
عاشق برف سپید
زیر سقف دست پر مهر خدا
و چه زیباست بلوری از برف
پشت دوش شانه احساس من
و چه شوری دارد
برف بازی با کسی از جنس برف