حرف دل ...

سلام بچه ها

سلا بههمه برو بچ باحال اینجا و اونجا
حا اگر گفتی اونجا کجاست ؟ 

زحمت نکش خودم میگم اونجا همون جای هست که تو الان نشستی فرقی هم نم کنه که کجا باشه شمال جنوب مشرق مغرب این و دنیااونوردنیا مهم نیست بالاخره هرجا باشه هموجا خوبه  

یه مدتی نبودم مثل خیلی ها که بعد از یه مدت که میان میرن انگار که از اول نیومد بودن  

ولی م با خیلی ها فرق م کنم آخ درسته نبود ولی گاهی وقتا میومدم و می خوندم نوشته ها بچه هارو هر چند اینوا کم پیدا شدنه  

حالاچی می خواستم بگم  نمی دونم